Šport na Osnovni šoli Šenčur

"Zdrav duh v zdravem telesu"

Šport na Osnovni šoli Šenčur

Spoštovani učenci in starši!

Dobrodošli na spletni strani predmeta Šport na Osnovni šoli Šenčur.

Na spletni strani si lahko preberete o kriterijih pri ocenjevanju. Izveste več o izbirnih
predmetih s področja športa, o športnih tekmovanjih, o športnovzgojnem kartonu in
interesnih dejavnostih, ki jih vodimo športni pedagogi.

Učenci si lahko podrobno preberete hišni red v športni dvorani!

Športni pozdrav!
Učitelji Športa